close

Jan 20, 2018
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ที่ไทยโทเรซินเทติคส์ โรงงานกรุงเทพ
Jan 14, 2018
วันเด็ก เพื่อเด็กและชุมชน (CMTH)
Jan 13, 2018
ลัคกี้เท็คซ์กับกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
Jan 11, 2018
ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์ ร่วมมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (TTTM)
Dec 27, 2017
พนักงานร่วมกันบริจาคโครงการก้าวคนละก้าว
Sep 13, 2017
กลุ่มบริษัทโทเร ประเทศไทย รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2560
Sep  6, 2017
ปลูกต้นดาวเรืองทั่วทีทีเอสอยุธยาเพื่อระลึกถึงในหลวง รัชกาลที่ 9 (TTS/AYU)
Aug 24, 2017
การสาธิตการทดลองวิทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียนในชุมชน (TTS BKK)
Aug 17, 2017
บริษัทในเครือโทเรประเทศไทยเข้ารับรางวัล CSR-DIW Continuous ประจำปี 2560
Aug 17, 2017
บริษัทในเครือโทเรประเทศไทยเข้ารับรางวัล CSR-DIW Continuous ประจำปี 2560
Jun 29, 2017
สร้างสนามเปตองให้โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า (TTS BKK)
Jun 15, 2017
แผ่นไม้จากวัสดุเหลือใช้ เพิ่มจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม (TTS-NPT)
Jun  7, 2017
คณะอาจารย์และนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน (LTX/M1)
May 24, 2017
กลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเยี่ยมชมลัคกี้เท็คซ์ โรงงาน 2 (Luckytex Mill2)
May 18, 2017
กิจกรรมสอนนักเรียนทำน้ำยาล้างจานจากพืชสมุนไพรแบบง่ายๆ (TTTM)
Apr 21, 2017
โครงการรักบ้านเกิดปีที่ 2/ 2559 ลัคกี้เท็คซ์สร้างสนามกีฬาให้แก่โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก จังหวัดศรีสะเกษ
Mar 10, 2017
พิธีมอบรางวัลและเงินทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเรฯ ครั้งที่ 23
Feb 25, 2017
เพาะต้นกล้า เพื่อป่าชายเลน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (CMTH)
Feb  8, 2017
โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี ที่โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
Jan 26, 2017
บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จำกัด โรงงานกรุงเทพ เฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี
Jan 14, 2017
ลัคกี้เท็คซ์ โรงงาน 3 มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนคลองเสาธง (LTX Mill 3)
Jan 14, 2017
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ของลัคกี้เท็คซ์ โรงงานที่ 1 
Nov 15, 2016
ลัคกี้เท็คซ์ โรงงาน 2 บริจาคผ้าให้กับชุมชนเพื่อร่วมไว้ความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (LTX Mill 2)
Oct 25, 2016
โครงการ CSR-DIW ที่โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (LTX Mill 2)
Oct 20, 2016
บริจาคผ้าเพื่อประดับสถานที่ถวายความอาลัย
Sep  2, 2016
รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2559
Sep  1, 2016
สอนการทดลองวิทยาศาสตร์โรงเรียนประถมในย่านชุมชนครั้งที่ 2 (TTS BKK)
Aug 10, 2016
การประดิษฐ์ไม้ถูพื้นจากเส้นด้ายเหลือใช้ (TTTM)
Jul 29, 2016
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนเพื่อน้อง ณ โรงเรียนคลองเสาธง (LTX Mill 3)
Jul 11, 2016
กลุ่มบริษัทโทเรในประเทศไทยเข้าร่วมรับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2559
Jun 30, 2016
นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเข้าศึกษาเยี่ยมชมบริษัท ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงาน 2 (LTX Mill 2)
Apr 29, 2016
โครงการ “แสงสว่างและความปลอดภัยชุมชนหมู่บ้านวารุณี” (TTS AYU)
Apr  8, 2016
โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน ๘๔๐,๐๐๐ กล้า (LTX)
Apr  4, 2016
ลัคกี้เท็คซ์กับห้องสมุดเพื่อโรงเรียนและชุมชน วัดบึงน้ำกลัด จังหวัดพิจิตร
Mar 22, 2016
ลัคกี้เท็คซ์สร้างห้องสมุดให้โรงเรียนบ้านซำภู จังหวัดเพชรบูรณ์
Mar  4, 2016
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสยามเยี่ยมชมโรงงานนครปฐม (TTTM)
Mar  1, 2016
ลัคกี้เท็คซ์กับถนนแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านจอมศรี จังหวัดอุดรธานี
Feb 25, 2016
กระปุกออมสินจากวัสดุเหลือใช้ ร่วมกันคิด ประหยัดอดออม (TTS)
Feb 19, 2016
การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟร่วมกับโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า (TTS)
Jan 22, 2016
ลัคกี้เท็คซ์กับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
Jan 19, 2016
ไทยโทเรซินเทติคส์กับกิจกรรมงานวันเด็ก
Jan 14, 2016
ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์ กับกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
Dec 18, 2015
การปลูกต้นไม้เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Sep  9, 2015NEW
รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2558 (LTX)
Aug 27, 2015
โครงการปรับปรุงโรงอาหาร ณ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม (TTS)
Jun 30, 2015
เปิดบ้านเยี่ยมชมโรงงาน
May  4, 2015
โครงการช่วยเหลือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง จังหวัดนครปฐม
Apr 29, 2015NEW
โรงงาน 2 ต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยฟูเจนคาทอลิก ประเทศไต้หวัน (LTX)
Mar  9, 2015
พิธีมอบรางวัลครั้งที่ 21 มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF)
Dec 11, 2014
ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองเม็ก (LTX)
May 14, 2014
พิธีมอบรางวัลครั้งที่ 20 มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
Jan 27, 2014
พิธีเปิดTPPT
Jan 11, 2014
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
Jan 10, 2014
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
Oct 23, 2013
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดหลังการเผาไหม้
Sep 30, 2013
ร่วมโครงการบริจาคเลือดเพื่อครอบครัวกับมหาวิทยาลัยมหิดล
Sep 13, 2013
กลุ่มบริษัทโทเรในประเทศไทยได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานในปี 2556
Sep 13, 2013
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกในสถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ
Sep 11, 2013
รางวัล CSR-DIW กรมโรงงานอุตสาหกรรม
Aug 31, 2013
กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง
Aug 30, 2013
การซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีน้ำท่วมของนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
Aug 30, 2013
กิจกรรมร่วมกับชุมชนท้องถิ่น โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์
Jul 30, 2013
การสัมมนาความปลอดภัยประจำปีของกลุ่มบริษัทโทเรในประเทศไทย
Jul 30, 2013
มาตรฐานการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)
Jul 29, 2013
โครงการครอบครัวต้นไม้
Jul  5, 2013
รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
Jul  4, 2013
Technical Center Grand Opening
May 20, 2013
การประชุมสหพันธ์อุตสาหกรรมผู้ผลิตเส้นใยแห่งภูมิภาคเอเซีย (ACFIF) ที่กรุงเทพ
Feb 18, 2013
พิธีมอบรางวัลครั้งที่ 19 มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

TOP OF THIS PAGE