close

Oct. 13, 2021
โครงการสนับสนุนข้าวกล่องให้กับบุคลากรทางการแพทย์
Oct.  6, 2021
บริจาคชุดตรวจโควิดแก่ชุมชน
Oct.  5, 2021
รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ปีที่ 16
Oct.  5, 2021
รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2564
Sep. 27, 2021
รณรงค์อุบัติเหตุเป็นศูนย์
Aug. 20, 2021
สนับสนุนน้ำดื่มให้กับสำนักงานประกันสังคม
Aug. 12, 2021
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
Jun.  1, 2021
โครงการมอบผ้าปิดจมูก อาหารแห้ง ให้กับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ชลบุรี
Mar. 12, 2021
พิธีมอบรางวัลและเงินทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 26 และ 27
Dec.  3, 2020
เทศกาลข้าวใหม่ และประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว
Oct. 27, 2020
รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2563
Sep. 30, 2020
CMTH ปลูกผักปลอดสารพิษ ใช้ชีวิตแบบพอเพียง
Sep. 28, 2020
รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
Sep.  9, 2020
ชุมชนปลอดภัย ห่างไกลจากอัคคีภัย
Sep.  1, 2020
ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชม CMTH
May 28, 2020
CMTH ตู้ปันสุข
May 21, 2020
กิจกรรม ปันน้ำใจ ใส่ตู้แบ่งปันร่วมกับสำนักงานเขตบางเขน
May 21, 2020
กิจกรรม โรงทานสู้โควิด ณ วัดลาดปลาเค้า
Apr. 17, 2020
ปรับปรุงห้องสมุดที่หมู่บ้านบางปูแลนด์ (ห้องสมุดหมู่ 3)
Feb. 29, 2020
โครงการบริจาคผ้าขาวเพื่อสาธารณประโยชน์
Feb. 18, 2020
โครงการรวมน้ำใจพวกเราบางปะอินสู่กาชาด
Jan. 22, 2020
การรับรองมาตรฐานรีไซเคิลระดับโลก (GRS 4.0)
Oct. 13, 2019
โครงการแบ่งปันน้ำใจเราคนไทยไม่ทิ้งกัน
Oct.  8, 2019
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าเยี่ยมชมโรงงาน
Sep. 21, 2019
กิจกรรมร่วมบริจาคสิ่งของให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี (TTT M1)
Sep. 14, 2019
โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย (CMTH)
Sep.  9, 2019
รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2562 (TTS NPT)
Aug. 21, 2019
โรงงานอยุธยารับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี พ.ศ. 2562
Aug.  9, 2019
โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ (TTT M3)
Jul. 26, 2019
โครงการ ครูก้าวทันสื่อและเทคโนโลยีในสังคมดิจิทัล (TTS BKK)
May 25, 2019
โทเร พลาสติก พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน
Apr.  3, 2019
CMTH ร่วมรณรงค์พนักงานเดินทางกลับบ้านช่วงสงกรานต์อย่างปลอดภัย
Mar. 23, 2019
ลัคกี้เท็คซ์ โรงงานที่ 1 ร่วมบริจาคสิ่งของแก่คนพิการที่บ้านพระประแดง
Mar. 21, 2019
เยี่ยมคนพิการและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน (CMTH)
Mar.  8, 2019
พิธีมอบรางวัลและเงินทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 25
Jan. 12, 2019
ทีทีเอส โรงงานกรุงเทพ ร่วมงานวันเด็กประจำปี 2562 ที่โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
Jan. 12, 2019
ลัคกี้เท็คซ์ โรงงาน 3 มอบสิ่งของและอาหารเพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก
Jan. 11, 2019
ทีทีเอสนครปฐมมอบสิ่งของให้โรงเรียนในวันเด็ก
Dec. 27, 2018
โทเรเตรียมควบรวมบริษัทสิ่งทอในเครือในประเทศไทยเข้าด้วยกัน
Nov. 30, 2018
คณะอาจารย์ และนิสิตนักศึกษา เข้าเยี่ยมชมลัคกี้เท็คซ์ โรงงานที่ 1
Nov.  2, 2018
ทีทีเอส โรงงานกรุงเทพ สนับสนุนเบี้ยประกันกลุ่มให้พนักงานในเขตบางเขน
Oct. 13, 2018
ลัคกี้เท็คซ์ โรงงาน3 เลี้ยงอาหารและมอบสิ่งของให้แก่ผู้พิการบ้านบางปะกง
Sep. 13, 2018
ร่วมซ้อมหนีไฟประจำปีที่โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า (TTS/BKK)
Sep. 10, 2018
ทีทีเอสเข้ารับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ระดับประเทศ
Sep.  4, 2018
โครงการบริจาคเลือดเพื่อครอบครัวกับโรงพยาบาลศิริราช (TTTM)
Aug. 24, 2018
สอนการทดลองวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม (TTS/BKK)
Aug. 21, 2018
ลัคกี้เท็คซ์ โรงงาน1 ต้อนรับนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมโรงงาน (LTX Mill1)
Aug. 12, 2018
ทำความสะอาดชุมชนในวันแม่ (LTX/Mill 3)
Aug.  9, 2018
ร่วมกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ (CMTH)
Jul. 19, 2018
ถวายเทียนพรรษาแด่วัดตุ๊กตา (TTS/NPT)
Jul. 14, 2018
กิจกรรมขับขี่ด้วยความปลอดภัย ที่โรงเรียนวัดนาพร้าว (CMTH)
Jun. 26, 2018
กิจกรรมเดินขบวนวันต่อต้านยาเสพติดโลก (CMTH)
Jun.  3, 2018
กิจกรรม "จากพี่ถึงน้อง" ที่วัดทุ่งเหียง (CMTH)
May 31, 2018
กิจกรรมสอนนักเรียนทำเค้กกล้วยหอมนึ่ง (TTTM)
May  5, 2018
ลัคกี้เท็คซ์ โรงงาน 2 ร่วมทำความสะอาดชุมชน (LTX Mill2)
Apr. 24, 2018
ปลูกป่าชายเลนที่สถานตากอากาศบางปู (LTX Mill2)
Apr. 22, 2018
ทำบุญประจำปีร่วมกับชุมชนสามแยกพระประแดง (LTX/Mill 1)
Apr. 18, 2018
ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์กับชุมชน (CMTH)
Mar. 28, 2018
บริจาคสิ่งของให้แก่บ้านพระประแดง (LTX Mill 1)
Mar. 24, 2018
เพาะต้นกล้า อนุรักษ์ป่าชายเลน (CMTH)
Mar. 24, 2018
ปลูกปะการัง ณ หาดยาว สัตหีบ (TPPT)
Mar.  9, 2018
พิธีมอบรางวัลและเงินทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 24
Jan. 20, 2018
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ที่ไทยโทเรซินเทติคส์ โรงงานกรุงเทพ
Jan. 14, 2018
วันเด็ก เพื่อเด็กและชุมชน (CMTH)
Jan. 13, 2018
ลัคกี้เท็คซ์กับกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
Jan. 11, 2018
ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์ ร่วมมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (TTTM)
Dec. 27, 2017
พนักงานร่วมกันบริจาคโครงการก้าวคนละก้าว
Nov. 20, 2017
กิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน ในโครงการ "My Company"
Sep. 13, 2017
กลุ่มบริษัทโทเร ประเทศไทย รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2560
Sep.  6, 2017
ปลูกต้นดาวเรืองทั่วทีทีเอสอยุธยาเพื่อระลึกถึงในหลวง รัชกาลที่ 9 (TTS/AYU)
Aug. 24, 2017
การสาธิตการทดลองวิทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียนในชุมชน (TTS BKK)
Aug. 17, 2017
บริษัทในเครือโทเรประเทศไทยเข้ารับรางวัล CSR-DIW Continuous ประจำปี 2560
Aug. 17, 2017
บริษัทในเครือโทเรประเทศไทยเข้ารับรางวัล CSR-DIW Continuous ประจำปี 2560
Jun. 29, 2017
สร้างสนามเปตองให้โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า (TTS BKK)
Jun. 15, 2017
แผ่นไม้จากวัสดุเหลือใช้ เพิ่มจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม (TTS-NPT)
Jun.  7, 2017
คณะอาจารย์และนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน (LTX/M1)
May 24, 2017
กลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเยี่ยมชมลัคกี้เท็คซ์ โรงงาน 2 (Luckytex Mill2)
May 18, 2017
กิจกรรมสอนนักเรียนทำน้ำยาล้างจานจากพืชสมุนไพรแบบง่ายๆ (TTTM)
Apr. 21, 2017
โครงการรักบ้านเกิดปีที่ 2/ 2559 ลัคกี้เท็คซ์สร้างสนามกีฬาให้แก่โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก จังหวัดศรีสะเกษ
Mar. 10, 2017
พิธีมอบรางวัลและเงินทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเรฯ ครั้งที่ 23
Feb. 25, 2017
เพาะต้นกล้า เพื่อป่าชายเลน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (CMTH)
Feb.  8, 2017
โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี ที่โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
Jan. 26, 2017
บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จำกัด โรงงานกรุงเทพ เฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี
Jan. 14, 2017
ลัคกี้เท็คซ์ โรงงาน 3 มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนคลองเสาธง (LTX Mill 3)
Jan. 14, 2017
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ของลัคกี้เท็คซ์ โรงงานที่ 1 
Nov. 15, 2016
ลัคกี้เท็คซ์ โรงงาน 2 บริจาคผ้าให้กับชุมชนเพื่อร่วมไว้ความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (LTX Mill 2)
Oct. 25, 2016
โครงการ CSR-DIW ที่โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (LTX Mill 2)
Oct. 20, 2016
บริจาคผ้าเพื่อประดับสถานที่ถวายความอาลัย
Sep.  2, 2016
รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2559
Sep.  1, 2016
สอนการทดลองวิทยาศาสตร์โรงเรียนประถมในย่านชุมชนครั้งที่ 2 (TTS BKK)
Aug. 10, 2016
การประดิษฐ์ไม้ถูพื้นจากเส้นด้ายเหลือใช้ (TTTM)
Jul. 29, 2016
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนเพื่อน้อง ณ โรงเรียนคลองเสาธง (LTX Mill 3)
Jul. 11, 2016
กลุ่มบริษัทโทเรในประเทศไทยเข้าร่วมรับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2559
Jun. 30, 2016
นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเข้าศึกษาเยี่ยมชมบริษัท ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงาน 2 (LTX Mill 2)
Apr. 29, 2016
โครงการ “แสงสว่างและความปลอดภัยชุมชนหมู่บ้านวารุณี” (TTS AYU)
Apr.  8, 2016
โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน ๘๔๐,๐๐๐ กล้า (LTX)
Apr.  4, 2016
ลัคกี้เท็คซ์กับห้องสมุดเพื่อโรงเรียนและชุมชน วัดบึงน้ำกลัด จังหวัดพิจิตร
Mar. 22, 2016
ลัคกี้เท็คซ์สร้างห้องสมุดให้โรงเรียนบ้านซำภู จังหวัดเพชรบูรณ์
Mar.  4, 2016
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสยามเยี่ยมชมโรงงานนครปฐม (TTTM)
Mar.  1, 2016
ลัคกี้เท็คซ์กับถนนแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านจอมศรี จังหวัดอุดรธานี
Feb. 25, 2016
กระปุกออมสินจากวัสดุเหลือใช้ ร่วมกันคิด ประหยัดอดออม (TTS)
Feb. 19, 2016
การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟร่วมกับโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า (TTS)
Jan. 22, 2016
ลัคกี้เท็คซ์กับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
Jan. 19, 2016
ไทยโทเรซินเทติคส์กับกิจกรรมงานวันเด็ก
Jan. 14, 2016
ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์ กับกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
Dec. 18, 2015
การปลูกต้นไม้เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Sep.  9, 2015
รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2558 (LTX)
Aug. 27, 2015
โครงการปรับปรุงโรงอาหาร ณ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม (TTS)
Jun. 30, 2015
เปิดบ้านเยี่ยมชมโรงงาน
May  4, 2015
โครงการช่วยเหลือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง จังหวัดนครปฐม
Apr. 29, 2015
โรงงาน 2 ต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยฟูเจนคาทอลิก ประเทศไต้หวัน (LTX)
Mar.  9, 2015
พิธีมอบรางวัลครั้งที่ 21 มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF)
Dec. 11, 2014
ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองเม็ก (LTX)
May 14, 2014
พิธีมอบรางวัลครั้งที่ 20 มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
Jan. 27, 2014
พิธีเปิดTPPT
Jan. 11, 2014
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
Jan. 10, 2014
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
Oct. 23, 2013
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดหลังการเผาไหม้
Sep. 30, 2013
ร่วมโครงการบริจาคเลือดเพื่อครอบครัวกับมหาวิทยาลัยมหิดล
Sep. 13, 2013
กลุ่มบริษัทโทเรในประเทศไทยได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานในปี 2556
Sep. 13, 2013
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกในสถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ
Sep. 11, 2013
รางวัล CSR-DIW กรมโรงงานอุตสาหกรรม
Aug. 31, 2013
กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง
Aug. 30, 2013
กิจกรรมร่วมกับชุมชนท้องถิ่น โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์
Aug. 30, 2013
การซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีน้ำท่วมของนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
Jul. 30, 2013
มาตรฐานการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)
Jul. 30, 2013
การสัมมนาความปลอดภัยประจำปีของกลุ่มบริษัทโทเรในประเทศไทย
Jul. 29, 2013
โครงการครอบครัวต้นไม้
Jul.  5, 2013
รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
Jul.  4, 2013
Technical Center Grand Opening
May 20, 2013
การประชุมสหพันธ์อุตสาหกรรมผู้ผลิตเส้นใยแห่งภูมิภาคเอเซีย (ACFIF) ที่กรุงเทพ
Feb. 18, 2013
พิธีมอบรางวัลครั้งที่ 19 มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย